Plate Qianlong Nian Zhi - "Qianlong Period, Made", 1970. Decorated in Hong Kong

€25,00Price